• pl

Aktualności

Jarmark staroci w Pszczynie

W najbliższą niedzielę (14 maja 2017r.) na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2017-05-12 09:00:47

Zapraszamy na weekend majowy do Pszczyny

Godziny otwarcia obiektów:

Biuro Informacji Turystycznej:

29.04 - 30.04.2017 – 10:00-17:00
01.05 - 03.05.2017 – 10:00-18:00.

Zagroda Żubrów i Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej":

29.04 - 03.05.2017 – 9:00-19:00.

Muzeum Zamkowe i Stajnie Książęce:

29.04 - 03.05.2017 – 10:00-17:00 (kasa czynna do 16:00).

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska:

29.04 - 30.04.2017 – 11:00-16:00
01.05.2017 – nieczynne
02.05.2017 – 11:00-15:00
03.05.2017 – nieczynne.

Muzeum Prasy Śląskiej:

29.04.2017 – 10:00-14.00
30.04.2017 – 01.05.2017 – 14:00-18:00
02.05.2017 – 10:00-14:00
03.05.2017 – 14:00-18:00.


 

dodane: 2017-04-28 13:15:45

Stawianie Moja w Skansenie

dodane: 2017-04-20 08:39:28

Święta Wielkanocne w Pszczynie - godziny otwarcia obiektów

Biuro Informacji Turystycznej:

15.04.2017 (Wielka Sobota) - 10:00–14:00,
16.04.2017 (Wielkanoc) - nieczynne,
17.04.2017 (Lany Poniedziałek) - 10:00–17:00

Zagroda Żubrów i Skansen:

15.04.2017 (Wielka Sobota) - 10:00–14:00,
16.04.2017 (Wielkanoc) - nieczynne,
17.04.2017 (Lany Poniedziałek) - 9:00–19:00

Muzeum Zamkowe oraz Stajnie Książęce:

15.04.2017 (Wielka Sobota) – 10:00–16:00
16.04.2017 (Wielkanoc) - nieczynne,
17.04.2017 (Lany Poniedziałek) - 10:00-17:00 (kasa czynna do 16:00, zwiedzanie płatne).

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska:

15.04.2017 (Wielka Sobota) – nieczynne
16.04.2017 (Wielka Niedziela) – nieczynne
17.04.2017 (Lany Poniedziałek) – 11:00 – 16:00

Muzeum Prasy Śląskiej w okresie Świąt Wielkanocnych będzie nieczynne.

 

dodane: 2017-04-14 10:32:52

Jarmark staroci w Pszczynie

W niedzielę (9 kwietnia 2017r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

dodane: 2017-04-08 11:42:25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego

 

1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.

2) Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x5 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

3) Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie rekreacyjnego urządzenia pneumatycznego (tzw. dmuchaniec)”.

4) Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2017 r.

5) Początkowa cena wywoławcza z tytułu dzierżawy wynosi 2.000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2017r.

6) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 18 kwietnia 2017r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x5 m kw.”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 19 kwietnia 2017r., do godz. 9:00

8) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r., o godz. 9:10 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.

9) Umowę uważa się za zwartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.

10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1,    43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

                                                                                                            Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

Regulamin przetargu:

dodane: 2017-04-04 13:53:39 czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 04 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – wypożyczalnia rowerów organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 04 kwietnia 2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – wypożyczalnia rowerów, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
Wypożyczalnia pojazdów rowerowych „Duet”
Teresa Niemeczek
Ul. Baranowicka 43
43-430 Ochaby Wielkie

Kwota (netto): 2500,00 zł


Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

Wypożyczalnia pojazdów rowerowych „Duet” – kwota (netto) – 2500,00 złJacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2017-04-04 12:57:14

Pszczyńskie spotkania z przygodą

dodane: 2017-03-23 09:33:58

Powitanie wiosny w skansenie

dodane: 2017-03-15 15:18:12

Jarmark staroci w Pszczynie

W niedzielę (12 marca 2017r.) na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2017-03-11 14:20:19