• pl

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA KIERMASZ OGRODNICZY PODCZAS DAISY DAYS

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w kiermaszu ogrodniczym podczas imprezy „Daisy Days” organizowanej w dniach 17-19 maja 2019 r. Warunki przystąpienia do udziału w niniejszym wydarzeniu określa poniższy regulamin.

REGULAMIN UDZIAŁU W KIERMASZU OGRODNICZYM PODCZAS DAISY DAYS
1.    Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.    Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa Daisy Days 2019” lub złożyć osobiście w siedzibie BIT.
3.    Termin nadsyłania/składania zgłoszeń: 26 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4.    Wybór zgłoszeń: przewidziany jest w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga kategoria to produkty regionalne, rękodzieło, gastronomia. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5.    Stoisko jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
6.    Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe – jednoroczne przeznaczone na balkony i tarasy.
7.    Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 17-19 maja w godz. 09:00 – 20:00 wnoszona jest jednorazowo i uzależniona jest od metrażu stoiska:
•    stoisko do 6m2 – 400 zł netto (492 zł brutto),
•    stoisko od 7 do 10m2 – 600 zł netto (738 zł brutto),
•    stoisko od 11 do 20m2 – 1000 zł netto (1230 zł brutto),
•    stoisko od 21 do 30m2 – 1500 zł netto (1845 zł brutto),
•    stoisko od 31 do 40m2 – 2000 zł netto (2460 zł brutto),
•    wynajęcie powierzchni do 200m2 w parku pszczyńskim – 1200 zł netto (1476 zł brutto).
8.    Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
10.    Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania któregokolwiek ze zgłoszeń.
11.    Opłat za stoiska należy dokonać przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Brama Wybrańców 1;
w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie później niż do 10 maja 2019 r.
12.    Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku.
13.    Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej; ul. Brama Wybrańców 1; 43-200 Pszczyna; tel. 322129999.


Organizatorami Daisy Days są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda.


Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2: Fotografie oferowanego asortymentu – min. 3 szt.

1.Administratorem pozyskanych w celu organizacji Daisy Days danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.Dane osobowe osób składających karty zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji Daisy Days.
3.Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Daisy Days przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
5.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Daisy Days.
6. Dane udostępnione przez Uczestników Daisy Days  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie  niezbędnym w celu właściwej organizacji  i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis  Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością serwisu.                                                                                                         
10. Dane osobowe zgromadzone na kartach zgłoszeniowych  oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany  przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do  cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.


 

dodane: 2019-03-18 09:45:10

„ Z tradycji czerpiemy siłę - czyli powrót do hafciarstwa na Ziemi Pszczyńskiej”

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego do udziału w projekcie pn. „ Z tradycji czerpiemy siłę - czyli powrót do hafciarstwa na Ziemi Pszczyńskiej”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest powrót do tradycji naszych przodków poprzez pielęgnowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego Ziemi Pszczyńskiej. W nawiązaniu do dawnej tradycji kobiety będą się ze sobą regularnie spotykały, wykonując pszczyńskie hafty i zacieśniając jednocześnie więzy międzyludzkie, co w naszej kulturze jest niezwykle istotne. Niestety, pęd dzisiejszych czasów bardzo często nie pozwala na pielęgnowanie tych wartości. Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej to odpowiednie miejsce, doskonale nawiązujące do tradycji i kultury naszych przodków, w którym tego typu warsztaty mogą się z powodzeniem odbyć, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość tzw. "Powrotu do przeszłości".

Ziemia Pszczyńska może poszczycić się bogatym zdobnictwem i wzornictwem ludowych strojów oraz misternym wykonaniem widocznych tam haftów. Z przykrością można stwierdzić, że w otaczającej nas dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez maszyny i urządzenia coraz mniej osób trudni się ręcznym haftem. Jest to bardzo cenna i niestety zanikająca umiejętność. W celu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Pszczyńskiej zrodził się więc pomysł zorganizowania zajęć z hafciarstwa, z głównym naciskiem na haft pszczyński, dla grupy 25 dorosłych osób.

Zorganizowaliśmy dla Państwa cykl 20 zajęć 2 godzinnych, które będą się odbywały raz w tygodniu w pszczyńskim skansenie. Część zajęć będzie także poświęconych technice wiązania pszczyńskich chust. Zanim jednak uczestnicy pod okiem instruktora przejdą do wykonywania haftów udadzą się na wycieczkę do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, celem zwiedzenia wystawy "Z życia ludu śląskiego XIX–XX wieku" połączonego z lekcją dot. antopologii strojów pn. "Babcia modna". Będzie to doskonałe wprowadzenie do tematyki zajęć. Podczas cyklu warsztatów przewidziano także wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz stworzenie na terenie Skansenu małej wystawy fotograficznej z przeprowadzonych zajęć. 

                Udział w zajęciach i wycieczce jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają sobie materiały do haftowania we własnym zakresie. Pierwsze zajęcia planujemy na początku kwietnia.

Zapraszamy do kontaktu: www.skansen.pszczyna.pl; 32 210 57 77; 604 508 718

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane ze środków Powiatu Pszczyńskiego

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

dodane: 2019-03-16 09:22:44

Marcowa edycja akcji "Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny"

Przypominamy, że już jutro rusza ogólnopolska akcja "Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny". Również w Pszczynie można skorzystać z atrakcyjnych ofert, które przygotowało Muzeum Zamkowe oraz Muzeum Prasy Śląskiej
Szczegóły i lista wszystkich partnerów akcji na stronie: polskazobaczwiecej.pl/

 

dodane: 2019-03-14 09:54:46

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 14 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 250,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 25 marca 2019 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 10.00.
6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej,
ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY  (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2019-03-12 11:34:12 czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 11 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 11 marca 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 2

Oferent 1:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna

Oferent 2:
Tomasz Choma
ul. Ułańska 18/4
42-600 Tarnowskie Góry

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 500,00 zł


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2019-03-12 11:17:58

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYNAJEM STOISK W PARKU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży pamiątek.
Oferty należy składać do 21 marca 2019 r. w Biurze Informacji Turystycznej, Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 lub w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Biurze Informacji Turystycznej.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2019-03-07 11:18:49 czytaj więcej

Jarmark staroci 10 marca

W niedzielę (10 marca 2019r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2019-03-06 14:52:24

"Marzannę utopimy, lecz wcześniej w skansenie ją zrobimy"

Serdecznie zapraszamy Przedszkola i klasy 1-3 Szkół Podstawowych do udziału w Konkursie na Ekomarzannę organizowanym w pszczyńskim skansenie dnia 21 marca 2019 o godz. 10:00.

Szczegóły na: www.skansen.pszczyna.pl oraz po nr. tel. 32 210 57 77, 604 508 718.

dodane: 2019-03-06 14:50:07

Wiosenna edycja akcji "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ. WEEKEND ZA PÓŁ CENY"

Zapraszamy do udziału w akcji "Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny" organizowanej przez  Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tegoroczna wiosenna  edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 15-17 marca. W ramach akcji można skorzystać z atrakcyjnych ofert promocyjnych przygotowanych przez różne obiekty związane z turystyką. Szczegóły dotyczące akcji oraz lista wszystkich partnerów biorących udział w tym wydarzeniu na stronie: polskazobaczwiecej.pl/

dodane: 2019-03-01 15:48:36

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie

1) Mobilna sprzedaż kawy prowadzona będzie  na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 16 marca 2019 r. do 15 marca 2020 r.
3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy wynosi 250,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 11 marca 2019 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 11 marca 2019 r. do godz. 10.00.
6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 2 niniejszego ogłoszenia.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY  (ROWER/RIKSZA) KAWY NA STARYM MIEŚCIE I NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2019-02-25 15:34:16 czytaj więcej