• pl

Aktualności

Sesja naukowa dla miłośników i badaczy kultury ludowej

Badacze i miłośnicy pieśni ludowych będą mieli okazję spotkać się 3 listopada 2018 roku podczas sesji popularno-naukowej pt. „W kręgu górnośląskiej pieśni ludowej”, a prawdziwą gratką będzie premiera publikacji „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”, która zawiera ponad 1100 pieśni ludowych regionu pszczyńskiego.

Na organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu we współpracy z prof. UŚ dr hab. Joanną Glenc sesji będzie można wysłuchać 5 prelekcji poświęconych górnośląskim pieśniom. Spotkanie otworzy wystąpienie prof. UŚ dr hab. Joanny Glenc pt.: „Marian Cieśla i jego zbiory etnograficzne – sylwetka zbieracza”. Następnie prof. zw. dr hab. Krystyna Turek wygłosi prelekcję pt. „Akcenty humorystyczne w górnośląskiej pieśni ludowej”, a prof. dr hab. Helena Synowiec: „„Furgo, ptoszek furgo po lesie zielonym” – o gwarowym tworzywie pieśni pszczyńskich”. Dwa następne wystąpienia poświęcone będą tematyce bliskiej Świętu Niepodległości: prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski przedstawi wykład pt.: „Tematyka żołnierska i powstańcza w zbiorach pieśni pszczyńskich”, a mgr Alojzy Lysko wygłosi referat pt. „Związki emocjonalne w górnośląskich pieśniach wojackich”.

Inspiracją do przeprowadzenia sesji stało się wydanie zbioru pieśni, który będzie promowany podczas sesji. Jest on dorobkiem ponad 50 lat pracy związanego z Suszcem etnografa, muzyka i pedagoga, Mariana Cieśli. W skład wydawnictwa wchodzi ponad 1100 pieśni – zarówno tych wciąż jeszcze śpiewanych, jak i tych zupełnie już zapomnianych, wydanych w 5 zeszytach we wspólnej oprawie, wzbogaconych o 2 płyty CD. Pieśni zostały przepisane z rękopisów i wydane w formie pokaźnej publikacji dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Patronat honorowy nad publikacją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Publikację „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli” będzie można nabyć bezpłatnie podczas sesji i Turnieju, a w czasie późniejszym także pobrać ze strony internetowej kulturasuszec.pl.

Sesja i premiera książki odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 3 listopada 2018 roku w godzinach od 11:00 do 13:30, natomiast potem, tego samego dnia, od 15:00 do ok. 19:30 odbędzie się XV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję…”, podczas którego kilkanaście zespołów śpiewaczych zmierzy się z zawartymi w śpiewniku pieśniami i powalczy o Grand Prix oraz nagrody.

Uwaga! Wydarzenia są bezpłatne, natomiast należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa z racji ograniczonej ilości miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, tel: 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl. Szczegółowych informacji o wydawnictwie i wydarzeniach udziela Pani Agnieszka Zielonka-Mitura.

dodane: 2018-10-22 09:10:17

DREWNOJADOM POWIEDZIELIŚMY NIE!!! – FUMIGACJA W SKANSENIE ZAKOŃCZONA SUKCESEM

W trosce o zabytkowe chałupy w pszczyńskim skansenie Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zdecydowała o przeprowadzeniu fumigacji, czyli zagazowaniu trzech budynków przy użyciu odpowiednich chemikaliów. Główną zaletą tej metody zwalczania szkodników drewna jest wysoka skuteczność. Zabiegowi poddano trzy budynki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków: chałupa mieszkalna z Grzawej, masztalnia z Wisły Wielkiej i stodoła ośmioboczna z Kryr.
Informujemy, że proces został zakończony i po dokonaniu kontrolnych pomiarów stężenia substancji owadobójczych obiekty zostały dopuszczone do zwiedzania.
Prezes ARiPZP Jacek Patyk zapowiada, że spółka dołoży wszelkich starań, aby zabieg fumigacji  przeszły wszystkie budynki w skansenie.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA WSZYSTKICH OBIEKTÓW!

 

 

 

 

 

dodane: 2018-10-20 16:39:19

Jarmark bożonarodzeniowy 2018

W dniach 14 do 16 grudnia na płycie Rynku po raz kolejny stanie Jarmark Świąteczny. Organizatorzy planują sporo atrakcji, które zapewnią świąteczny klimat. Na scenie odbywać się będą koncerty, a cały Rynek zostanie rozświetlony świątecznymi iluminacjami. Dla dzieci przygotowano ciekawe warsztaty oraz karuzelę i szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami. Zapraszamy również wszystkich na spotkanie przy wigilijnej zupie.
Podobnie jak w roku ubiegłym,  jarmark usytuowany będzie na płycie Rynku, przy lodowisku, od strony Ratusza w 18 drewnianych stoiskach.
Oto, jak wyglądał Rynek w czasie ubiegłorocznego Jarmarku: www.youtube.com/watch

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania ofert na wynajem stoisk drewnianych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego na pszczyńskim rynku w dniach 14-16 grudnia 2018 roku. Oferujemy 12 stoisk ogrzewanych przeznaczonych na sprzedaż rękodzieła i drobiazgów oraz 6 stoisk nieogrzewanych do celów gastronomicznych. Wszystkie stoiska posiadają dostęp do prądu. Nie ma możliwości dogrzewania stoisk we własnym zakresie.
1.    Oferty należy składać na załączonym formularzu: załącznik nr 1.
2.    Oferty należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Oferta - wynajem stoiska na Jarmark Bożonarodzeniowy 2018”.
3.    Termin nadsyłania ofert: 16 listopada 2018 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4.    Wybór oferty: nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego ze Świętami Bożego Narodzenia, w skład którego wchodzą produkty wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE. Ocenie podlegać będzie również pomysł na świąteczną aranżację stoiska. Najwyżej punktowane będą oferty proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5.    Koszt wynajmu stoiska na okres 14-16 grudnia: 350 zł netto, plus opłata targowa oraz kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
7.    Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8.    Opłat za wynajem stoiska należy dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Brama Wybrańców 1; do 3 dni od podpisania umowy.
9.    Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z wystawienia stoiska.
10.  Wszelkie informacje w siedzibie Biura Informacji Turystycznej; ul. Brama Wybrańców 1; 43-200 Pszczyna; tel. 322129999.

Organizatorami Jarmarku Świątecznego są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda.

Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy;
Załącznik nr 2: fotografie oferowanego asortymentu – min. 5 szt.

dodane: 2018-10-16 15:45:22 czytaj więcej

Spotkania z Kulturą Żydowską 18-20 października

dodane: 2018-10-16 08:45:26

Studium muzealne 18 października

Jak zmieniały się warunki służby w niemieckiej armii, gdzie walczyli mieszkańcy Pszczyny podczas I wojny światowej, jakie oddziały stacjonowały w Pszczynie i jaka była ich rola w dziejach miasta? To pytania, na które próbuje odpowiedzieć badacz tej problematyki prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek.
Kolejne studium muzealne odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 r. o godz., 17.00 w Sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Bilet wstepu 1 zł.
Zapraszamy.

dodane: 2018-10-15 12:47:55

Pszczyński Jarmark Staroci - 14 października

W najbliższą niedzielę 14 października 2018r. na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2018-10-11 13:01:29

Zajęcia o tematyce ekologicznej w Zagrodzie Żubrów

dodane: 2018-10-10 11:52:01

Tematyczny kurs języka angielskiego dla młodzieży

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kurs języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym o tematyce ogólnokulturowej i społecznej. Zajęcia będą odbywać się w Skansenie – Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej w piątki w terminie od 09 listopada 2018 r. w godz. 15.30 - 17.00 przez 20 kolejnych tygodni.

W trakcie zajęć zostanie zrealizowanych większość trudnych konstrukcji gramatycznych wykorzystywanych zarówno przy egzaminach testowych, jak i w ambitnej i precyzyjnej komunikacji.

Wszystko w nawiązaniu do tradycji i kultury naszych przodków oraz historycznego charakteru miejsca jakim jest Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

Prowadzący: Jerzy Smandek
Liczebność grupy: 10 osób

Serdecznie zapraszamy

dodane: 2018-10-03 09:33:06

Kokurs żołędziowy w Zagrodzie Żubrów

dodane: 2018-10-02 12:12:21

"Jazz&Literatura" w Sali Lustrzanej

Festiwal Jazz&Literatura to cykl jazzowych koncertów oraz edukacyjno-artystyczne warsztaty związane z muzyką i literaturą. Prezentowany na festiwalu świat dźwięku to jazz we wszystkich odcieniach, a także pogranicza gatunków. W tym roku po raz pierwszy Muzeum Zamkowe w Pszczynie ma przyjemność zaprezentować jeden z festiwalowych koncertów w swoich wnętrzach.

GÓRECKI AHEAD to nowatorskie odczytanie muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. Bracia Oleś i ich gość, Christopher Dell, przedstawiają kompozytora w zupełnie nowym, jazzowym kontekście, ukazując jego dzieło z zaskakującej perspektywy muzyków improwizujących. Ta odważna aktualizacja twórczości Góreckiego potwierdza jej żywotność i podatność na muzyczne alteracje.

Bilet w cenie 60 zł.
Rezerwacja biletów poprzez system rezerwacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl, tel. 32 210 30 37.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.zamek-pszczyna.pl

dodane: 2018-10-01 13:42:31