• pl

Aktualności

Spotkanie na łonie natury przy dźwiękach muzyki - ZMIANA ARTYSTY

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zapowiadanego sobotniego spotkania muzycznego w pszczyńskim skansenie z przyczyn od nich niezależnych korygują sobotnie plany. Otóż z Karolem spotkać się będzie można w późniejszym terminie. W najbliższą sobotę, miejmy nadzieję ciepłą i wiosenną, skansen odwiedzi duet "Chłodno"...
"Chłodno" to duet, który powstał przełomem lata oraz jesieni 2019 roku. W swoich utworach łączą nostalgiczne ciepło letnich wieczorów wraz z melancholijnym wydźwiękiem jesieni. Opowiadają o sprawach, które zakurzone i zawstydzone leżą na dnie serca każdego człowieka. Wersy płynące z doświadczeń i zakamarków ich dusz, muzyka, która od zawsze grała gdzieś głęboko w środku, ale była zbyt skruszona, żeby się pokazać. Dwie różne perspektywy, dwie różne dusze, ale w ich muzyce łączą się w jedno. "Chłodno" sprawi, że w Państwa sercach zapali się iskierka nadziei, ze może gdzieś tam, podczas chłodnej nocy - nikt nie jest sam. Na swoim koncie mają wydany singiel "(S)pokój", który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty, ukazującej się 1 czerwca.
"Chłodno" zostało wybrane do projektu „My name is new” wytwórni Kayax.
Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Pszczyński.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.


 

dodane: 2020-05-15 09:37:57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie


1) Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
2) Umowa najmu podpisana zostanie na okres
od 1 czerwca do 31 października 2020r.
3) Rozpoczęcie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa
(Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu najmu 1 stoiska za 1 miesiąc wynosi
300,00 zł
(netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 25 każdego miesiąca,
za miesiąc następny.

5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 28 maja 2020r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie”, w Biurze Informacji Turystycznej ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna w terminie do 28 maja 2020r., do godz. 10:00.
7) Otwarcie ofert , weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i dopuszczenie ofert do przetargu odbędzie się 28 maja 2020r., o godz. 10:15 w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna.
8) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 28 maja 2020r., o godz. 10:30 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
9) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru ofert dopuszczonych do przetargu.
11) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19,
43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2020-05-14 14:12:23 czytaj więcej

Spotkanie na łonie natury przy dźwiękach muzyki

Szanowni Państwo,
Nie jest tajemnicą, że noc muzeum w tym roku spędzimy w domowym zaciszu. Pszczyński skansen nie zaproponuje Państwu zwiedzania wieczorową porą ze strzygami i utopcami w tle, licznymi warsztatami, skubaniem pierza i wyrobami z babcinej spiżarni. Zamiast tego skansen przygotowuje niespodziankę na sobotni wieczór. Otóż, 16.05.2020 o godz. 18.00, będzie można delektować się żywą muzyką, gdyż zaplanowano spotkanie z lokalnym artystą na łonie natury. Transmisję spotkania na żywo poprowadzi portal pless.pl. Punktualnie o godzinie 18.00 będzie zatem można przyłączyć się do tego wydarzenia z domowych dziupli. Turyści, którzy będą wówczas spacerować wśród drewnianych chałup, będą mieli okazję odwiedzić z bezpiecznej odległości warsztat muzyczny zaproszonego przez nas gościa.
Karol Ochodek to pszczyński muzyk, na stałe mieszkający w Krakowie. Występuje solo oraz współtworzy zespół Koszau. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów, współdzielił scenę z takimi artystami jak Krzysztof Zalewski, Ania Rusowicz, Lao Che, Cree, Sarsa. Jego twórczość pełna jest błyskotliwych tekstów, silnie osadzonych rytmów i nietuzinkowych partii gitarowych.
Pamiętajmy, że skansen od 4 maja jest dostępny dla turystów. Zapraszamy do zwiedzania z zachowaniem wszelkich względów bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie odwiedzających i pracowników wszystkich prosimy o zakładanie maseczek i rękawiczek ochronnych, zachowanie bezpiecznej odległości oraz nieorganizowanie zgromadzeń.
Serdecznie zapraszamy.
Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Pszczyński.

dodane: 2020-05-14 11:01:17

12. EDYCJA NOCNEJ GRY KSIĄŻECEJ W PSZCZYNIE W WERSJI ONLINE

W niedzielę 10 maja rusza oryginalna inicjatywa połączonych sił Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Pszczyńskiego Centrum Kultury, Silesia Events oraz grupy kilkunastu instytucji i osób, które na co dzień zajmują się promocją Pszczyny oraz popularyzacją wiedzy o księżnej Daisy Hochberg von Pless.
Pszczyńska Gra Online pod hasłem „Książęce Fakty i Plotki” to fabularna gra online, w której uczestnicy zamienią się w dziennikarzy sprzed 100 lat. Każdego dnia na stronie gry publikowane będą ciekawostki z życia księżnej. Towarzyszyć im będą różne zadania. Udział w grze jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych, którzy wejdą do zabawy na www.silesiaevents.pl/gra
JAK DO TEGO DOSZŁO?
W związku ze stanem pandemii Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podjął decyzję o odwołaniu dorocznego festiwalu Daisy Days. Festiwal od 2012 roku cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta i całego regionu. Jednym z elementów festiwalu, który wcześniej organizowany był jako niezależna impreza, była Nocna Książęca Gra Miejska. Ta fabularna gra od 11 lat bije rekordy popularności i jest jedyną grą miejską w Polsce o tak długiej tradycji.
PARTNERZY GRY
Po decyzji o zorganizowaniu Pszczyńskiej Gry Online zaproszono do niej partnerów – czyli osoby i instytucje, które na co dzień zajmują się promocją Pszczyny oraz popularyzacją wiedzy o księżnej Daisy Hochberg von Pless. Partnerzy przygotowali nagrania głosowe i filmowe, w których dzielą się z graczami ciekawymi opowieściami o księżnej Daisy oraz zadają pytania. Zaproszenie przyjęli:

  • Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie,
  • Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej,
  • Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie,
  • Zamek Książ w Wałbrzychu (Wałbrzych jest miastem partnerskim Pszczyny),
  • Fundacja Księżnej Daisy von Pless,
  • Joanna Lamparska (autorka przewodników i organizatorka Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ),
  • Barbara Borkowy (tłumaczka pamiętników księżnej Daisy i autorka książki „Siostry” o Daisy i Shelagh),
  • Bronisława Jeske-Cybulska (współautorka książki „Księżna Daisy. Pani na Książu i Pszczynie”),
  • Marta Dąbrowska (historyk sztuki i badaczka strojów i biżuterii księżnej Daisy)
  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu „Krynolina” (organizujące co roku stylowy piknik w Pszczynie).

JAK GRAĆ I NA CZYM POLEGA GRA?
Codziennie, od niedzieli 10 do piątku 15 maja o godzinie 20.00 na stronie gry będziemy publikować kolejne ciekawostki i zadania. Zadania gry będą polegały na wyłapywaniu szczegółów
w opublikowanych nagraniach, wyszukiwaniu różnych dodatkowych informacji, będą również zadania kreatywne, których efekty uczestnicy dokumentować będą zdjęciami wysyłanymi na stronie gry.
Gra dziennikarska nie oznacza, że trzeba mieć wybitne pióro, czy specjalną wiedzę. Liczy się ciekawość, chęć poszukiwań informacji w internetowych zakamarkach, oraz jak zawsze w Nocnej Grze Książęcej – poczucie humoru!
Zadań nie trzeba rozwiązywać na bieżąco – pod koniec gry, w piątek 15 maja o godzinie 20.00, na stronie ukaże się specjalny formularz online, za pomocą którego gracze będą mogli wysłać rozwiązania i odpowiedzi do wszystkich zadań gry. Oczywiście nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań, by wziąć udział w finale. Zachęcamy do odsyłania rozwiązań nawet tych graczy, którzy zrobili kilka zadań. Jedyne zadania, których rozwiązania można będzie wysłać w trakcie gry to zadania kreatywne. Zdjęcia, czy teksty, które dokumentują ich wykonanie będzie można wysyłać na bieżąco, ale również na koniec, tak jak pozostałe zadania gry.
Czas na przesłanie wszystkich rozwiązań mija w sobotę 16 maja o godzinie 20.00. W niedzielę 17 maja, również o 20.00 ogłosimy uczestnikom wyniki gry.
DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO WAS!
Wiemy jak intensywny i zróżnicowany jest tryb życia każdego z nas w czasie pandemii. Dlatego organizatorzy gry są bardzo elastyczni. Publikacja zadań i ciekawostek o 20.00 nie oznacza, że trzeba być o tej porze przy komputerze. Na stronę można zajrzeć później, następnego dnia, albo raz na kilka dni.  Do gry można wejść w dowolnym dniu w trakcie gry, najpóźniej 15 maja, kiedy ukaże się ostatnia porcja zadań i informacji. W każdej chwili można też zapoznać się ze wszystkimi wcześniej opublikowanymi zadaniami i ciekawostkami. Ci, którzy wejdą do gry później mają taką samą szansę na komplet punktów, a jedynie mniej czasu na rozwiązywanie zadań.
JAK WEJŚĆ DO GRY?
Żeby wejść do gry wystarczy wejść na www.silesiaevents.pl/gra, wybrać PSZCZYŃSKĄ GRĘ ONLINE i po prostu zacząć zabawę. Nie trzeba nigdzie się zapisywać ani rezerwować miejsc. Gra jest bezpłatna. Nie ma górnego limitu graczy.
CZY GRA NADAJE SIĘ DLA DZIECI?
W grę samodzielnie grać mogą nastolatki, które interesują się historią. Młodsze dzieci mogą bawić się razem z dorosłymi.
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Dorota Janas, Silesia Events, e-mail: dorota.janas@silesiaevents.pl, tel. 695 591 297
Marta Wesołowska, Urząd Miejski w Pszczynie, e-mail: mwesolowska@pszczyna.pl, tel. 664 937 553

dodane: 2020-05-06 15:05:58

Majowa Giełda Staroci odwołana

Z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągu zakaz organizowania imprez, zgromadzeń, spotkań czy zebrań oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników Giełdy Staroci, majowa impreza zostaje odwołana.

W zależności od kształtującej się sytuacji epidemicznej i bieżących zaleceń decyzja dotycząca czerwcowej giełdy zostanie podjęta w późniejszym czasie.

dodane: 2020-05-04 11:21:09

Weekend majowy w Skansenie

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z tym, że od poniedziałku, 4 maja zrezygnowano z części obostrzeń w sprawie COVID-19 i w konsekwencji otwarte zostaną m.in. muzea i galerie sztuki, pszczyński skansen również wznawia swoją działalność, przy zachowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie Zagrody Wsi Pszczyńskiej już od poniedziałku, 4 maja, natomiast już w najbliższy weekend, w związku z wcześniejszym otwarciem parków, zapraszamy na spacer na łonie przyrody przy śpiewie ptaków i szumie wody przepływającej przez skansenowe koło młyńskie. W skansenie powstaje ogród botaniczny, więc jest co podziwiać. A wiosna roślinom sprzyja… Zwierzęta również czekają na turystów.
Do chałup nie będzie można jeszcze w ten weekend wejść, a jedynie zerknąć przez uchylone drzwi czy też otwarte okno i zobaczyć jakie skarby w sobie kryją. Natomiast od poniedziałku chałupy będą już otwarte.
Osoby odwiedzające skansen proszone są o zakrywanie ust i nosa, a także zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami. Przed wejściem na teren obiektu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
Obiekt będzie czynny w godz. 10.00 - 18.00.
Na weekend majowy obowiązują promocyjne ceny biletów wstępu - 8 zł.

dodane: 2020-05-01 10:12:21

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 30 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 30 kwietnia 2020 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 500,00 zł


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2020-04-30 10:44:19

Pokazowa Zagroda Żubrów ponownie otwarta

Od poniedziałku, 20 kwietnia zrezygnowano z części obostrzeń, które wprowadzono w związku z epidemią COVID-19. Można m.in. wejść do lasów i parków w celach turystycznych i rekreacyjnych, a zakupy w sklepie w jednym czasie może zrobić więcej osób.
Po częściowym zniesieniu ograniczeń od środy, 22 kwietnia Pokazowa Zagroda Żubrów w parku pszczyńskim znowu będzie dostępna dla turystów, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Jednorazowo do zagrody może wejść 70 osób. Ze względów bezpieczeństwa zamknięta pozostanie część wystawowa i edukacyjna w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz sklep z pamiątkami.
Odwiedzających zagrodę w dalszym ciągu obowiązywać będzie przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa, a także zachowywania bezpiecznej odległości między poszczególnymi osobami. Przed wejściem do zagrody znajdzie się pojemnik z płynem dezynfekującym ręce.
Zagroda będzie czynna od godz. 10.00 do 18.00.

dodane: 2020-04-21 15:42:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
3) Rozpoczęcie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 9.45.
7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19,
43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

 

dodane: 2020-04-20 12:27:37 czytaj więcej

Informacja turystyczna wznowiła działalność

Po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 otwarto w poniedziałek Biuro Informacji Turystycznej (Rynek 19). Na razie działa ono w ograniczonym zakresie. Możliwy jest kontakt telefoniczny oraz mailowy (tel. 32 212 99 99, bit@pszczyna.info.pl). Po wcześniejszym umówieniu się, można również kupić książki, foldery czy przewodniki.

dodane: 2020-04-20 10:35:03