• pl

Aktualności

Marcowa edycja akcji "Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny"

Przypominamy, że już jutro rusza ogólnopolska akcja "Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny". Również w Pszczynie można skorzystać z atrakcyjnych ofert, które przygotowało Muzeum Zamkowe oraz Muzeum Prasy Śląskiej
Szczegóły i lista wszystkich partnerów akcji na stronie: polskazobaczwiecej.pl/

 

dodane: 2019-03-14 09:54:46

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 14 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 250,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 25 marca 2019 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 10.00.
6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej,
ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY  (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2019-03-12 11:34:12 czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 11 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 11 marca 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 2

Oferent 1:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna

Oferent 2:
Tomasz Choma
ul. Ułańska 18/4
42-600 Tarnowskie Góry

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 500,00 zł


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2019-03-12 11:17:58

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYNAJEM STOISK W PARKU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży pamiątek.
Oferty należy składać do 21 marca 2019 r. w Biurze Informacji Turystycznej, Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1 lub w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Biurze Informacji Turystycznej.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2019-03-07 11:18:49 czytaj więcej

Jarmark staroci 10 marca

W niedzielę (10 marca 2019r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2019-03-06 14:52:24

"Marzannę utopimy, lecz wcześniej w skansenie ją zrobimy"

Serdecznie zapraszamy Przedszkola i klasy 1-3 Szkół Podstawowych do udziału w Konkursie na Ekomarzannę organizowanym w pszczyńskim skansenie dnia 21 marca 2019 o godz. 10:00.

Szczegóły na: www.skansen.pszczyna.pl oraz po nr. tel. 32 210 57 77, 604 508 718.

dodane: 2019-03-06 14:50:07

Wiosenna edycja akcji "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ. WEEKEND ZA PÓŁ CENY"

Zapraszamy do udziału w akcji "Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny" organizowanej przez  Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tegoroczna wiosenna  edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 15-17 marca. W ramach akcji można skorzystać z atrakcyjnych ofert promocyjnych przygotowanych przez różne obiekty związane z turystyką. Szczegóły dotyczące akcji oraz lista wszystkich partnerów biorących udział w tym wydarzeniu na stronie: polskazobaczwiecej.pl/

dodane: 2019-03-01 15:48:36

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie

1) Mobilna sprzedaż kawy prowadzona będzie  na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 16 marca 2019 r. do 15 marca 2020 r.
3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy wynosi 250,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 11 marca 2019 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 11 marca 2019 r. do godz. 10.00.
6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 2 niniejszego ogłoszenia.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY  (ROWER/RIKSZA) KAWY NA STARYM MIEŚCIE I NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2019-02-25 15:34:16 czytaj więcej

Koncert Grzegorza Płonki

2 marca 2019r. w Muzeum Zamkowym odbędzie się koncert promujący płytę Grzegorza Płonki "Vox ex Silesia". Artyście towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy Altra Volta oraz Tomasz Drozdek.

Bilety w cenie 25 zł rezerwować można na stronie: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl/ lub pod numerem telefonu: 32 210 30 37. Bilety nabyć można również w Muzeum Zamkowym.

dodane: 2019-02-16 12:53:03

Babskie smarowidła i relaksacja na Dzień Kobiet w skansenie

Zapraszamy Panie na niezapomniany wieczór do skansenu, podczas którego pod okiem Prowadzącej wykonamy babskie smarowidła: peeling i masło do ciała zgodnie z recepturą naszych babć. Oprócz uczty dla ciała przewidujemy także coś dla ducha, czyli ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe z Instruktorem.

Szczegóły na poniższym plakacie.

Koszt: 60 zł/os.

Liczba miejsc ograniczona!

dodane: 2019-02-13 11:09:53