• pl

Aktualności

Narodowe Czytanie w pszczyńskim skansenie

Zapraszamy 9 września do pszczyńskiego skansenu na kolejną edycję "Narodowe Czytania".
W tym roku czytać będziemy fragmenty "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.
Początek o 17.00

dodane: 2023-09-05 12:24:47

Regulamin handlu podczas odpustu 17.09.2023r.

Regulamin handlu
podczas odpustu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej w Pszczynie w dniu 17.09.2023r.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności handlowej w dniu 17.09.2023 na działkach będących własnością gminy Pszczyna pomiędzy ulicą Bielską, a ulicą Dobrawy w sąsiedztwie Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej w Pszczynie.

1.    Organizatorem handlu jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o.
2.    Biuro Organizatora mieści się na terenie Centrum Handlowo-Targowego „Koszary Ułańskie” w Pszczynie przy ul. M. Kopernika 3, telefon 728 855 925. 
3.    Działalność handlowa organizowana jest na terenie gmina Pszczyna w sąsiedztwie Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej jak zaznaczono na mapie kolorem czerwonym stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Mapa dostępna w Biurze Organizatora.
4.    Organizator wprowadza obowiązek wcześniejszej rezerwacji miejsca pod działalność handlową, którą można dokonać w biurze Organizatora w dniach od 11 września do 16 września w godzinach 7.00 - 14.00.
5.    Handlowcy, którzy nie dokonają rezerwacji w wyznaczonym terminie, będą mogli prowadzić działalność handlową pod warunkiem posiadania przez Organizatora wolnych miejsc do handlu. 
W takim przypadku wyznaczenia miejsca będzie możliwe w dniu 17.09.2023 od godziny 6.00.
6.    Nie będą przyjmowane żadne inne rezerwacje telefoniczne czy mailowe.
7.    Stoiska handlowe mogą być ustawione w miejscach wyłącznie do tego wyznaczonych.
8.    Opłata za stoisko składa się z:
- opłaty za zajęcie powierzchni pod stoisko handlowe o długości do 5m - 100,00 zł brutto
- oraz z opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (4,50zł/mb stoiska)
9.    Zarezerwowane stanowisko należy zająć do godz. 8.00 w dniu 17.09.2023, niezajęcie stanowiska do godz. 8.00 upoważnia organizatora do dysponowania tym miejscem.
10.    Dokonana opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy handlujący zrezygnuje z udziału w handlu.
11.    Stoiska nie można odstąpić osobom trzecim.
12.    Potwierdzeniem dokonania opłaty jest dowód wpłaty, który należy zachować do ewentualnej kontroli.
13.    Wjazd na teren handlu dozwolony jest wyłącznie na czas montażu i demontażu stoiska, w pozostałym czasie samochody należy pozostawić na przyległych parkingach.
14.    Wystawcy, którzy ustawią swoje stoisko poza miejscem wyznaczonym przez organizatora lub nie zastosują się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym,  mogą zostać ukarani przez służby porządkowe. 
15.    Wystawcy i handlowcy zobowiązani są do handlu asortymentem zgodnym z charakterem wydarzenia. Zabrania się handlu materiałami pirotechnicznymi, alkoholem, lekami, bronią, tytoniem i innymi używkami.
16.    Handlowcy zobowiązani są do zachowania porządku podczas wydarzenia i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu. Odpady należy złożyć w wyznaczonych do tego kontenerach.
17.    Handlowcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych.
18.    W czasie trwania wydarzenia w sprawach organizacyjnych i porządkowych oraz w kwestiach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
19.    Administratorem pozyskanych - w celu organizacji odpustu - danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl.
a.    Dane osobowe wystawców odpustu przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji odpustu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej w Pszczynie w dniu 17.09.2023
b.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
c.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu umożliwienia wystawienia stoiska podczas odpustu przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
d.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do możliwości wystawienia stoiska podczas odpustu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i M.B. Częstochowskiej w Pszczynie w dniu 17.09.2023
e.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.
f.     Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
g.    Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi   w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
h.    Dane osobowe zgromadzone na planach sytuacyjnych i listach wystawców oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora do czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

 

dodane: 2023-09-04 13:47:18

Muzyczne pożegnanie wakacji

Pszczyna żegna wakacje muzycznie i tanecznie.

Dziś o 18.00 obok Centrum Przesiadkowego w Pszczynie w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę” wystąpią dwa nowe pszczyńskie zespoły: Amber Attic i Rushed.

Ulica Bankowa zaprasza z kolei na dancing w rytmie lat 80 i 90. Stroje z "epoki" mile widziane. Start: 19.00

dodane: 2023-09-01 13:34:53

Uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej

W kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym Pod Trzema Dębami oddamy hołd bohaterom, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę.
Uroczystości rozpoczną się o 11.00 mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie, po której nastąpi przemarsz na cmentarz Pod Trzema Dębami.

Jutro z kolei Pro Memoria  Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939 zaprasza o godz. 15.00 na pole bitwy pszczyńskiej, pod pomnik przy lesie Brzeziny w Ćwiklicach. W uroczystościach weźmie udział m.in. delegacja Wojska Polskiego. W programie uroczystości nabożeństwo za poległych, wspomnienie o walkach żołnierzy "Armii Kraków" na Śląsku, złożenie kwiatów i zniczy, poczęstunek.

Fot. Powiat Pszczyński

dodane: 2023-09-01 13:32:21

Pierwsza rocznica śmierci księcia Bolko

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Księcia Bolko von Pless, Hrabiego von Hochberg i Barona na Książu.
Książe urodził się 3 kwietnia 1936r. jako syn hrabiego Bolko von Hochberga i jego żony Clothilde. Jego dziadkami ze strony ojca byli książe Hans Heinrich XV i księżna Daisy von Pless.
Był wielkim orędownikiem budowania porozumienia i więzi z mieszkańcami Górnego i Dolnego Śląska, gdzie kiedyś zamieszkiwała jego rodzina. Zawsze podkreślał, jak ważne jest czerpanie ze wspólnej tradycji i historii. Zawsze interesował się tym, co dzieje się w Pszczynie i chętnie odwiedzał nasze miasto.
We wspomnieniach ludzi, którzy go spotkali, pozostał w pamięci jako człowiek ciepły, życzliwy i otwarty.
 

dodane: 2023-08-27 11:12:06

Pszczyna kandydatem na Europejską Stolicę Kultury 2029

Każdego roku dwa lub trzy miasta Unii Europejskiej, EFTA lub krajów kandydujących otrzymują tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK). W 2029 roku będzie to jedno miasto z Polski i jedno ze Szwecji.

Przez rok wybrane miasta będą realizować specjalnie przygotowany program kulturalny, prezentując na arenie europejskiej swoje dziedzictwo i potencjał, stając się równocześnie ambasadorami regionu i kraju. Projekt ESK jest bowiem nastawiony na promowanie różnorodności kulturowej Europy, ochronę lokalnych tożsamości, wspieranie uniwersalnych wartości – takich, które wzbogacą życie całej europejskiej wspólnoty.

Ogromnie się cieszymy, że to właśnie nasza Pszczyna kandyduje o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) w roku 2029.

Czym dokładnie jest Europejska Stolica Kultury oraz jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie tego tytułu można dowiedzieć się ze strony: pszczyna2029.pl

Zapraszamy do śledzenia profilu FB: www.facebook.com/pszczyna2029, gdzie na bieżąco publikowane będą wszystkie aktualności związane z tą inicjatywą.

Pszczyna - Kraina marzeń

Fot. Oskar Piecuch/Urząd Miejski w Pszczynie

 

dodane: 2023-08-23 14:02:21

Film dokumentalny o żubrach

Ukazała się najnowsza, przyrodnicza monografia filmowa opowiadająca o majestatycznych żubrach - "ŻUBR. KRÓL PUSZCZY".

Film dostępny jest na stronie: www.canalplus.com/pl/dokumenty/zubr-krol-puszczy/h/13726964_70026

Więcej informacji o tej produkcji można znaleźć pod linkiem zubry.pszczyna.pl/aktualnosci/162,zubr-krol-puszczy-najnowszy-film-dokumentalny-o-majestatycznych-zubrach

Serdecznie polecamy.

Fot: Krystian Matysek, Michał Makowski

dodane: 2023-08-23 13:55:53

Mieszczańskie wesele w stylu lat 20.

A może by tak przenieść się w czasie i poczuć klimat przedwojennych dancingów?

Takie rzeczy będą możliwe dziś na pszczyńskim rynku!

Zapraszamy na Mieszczańskie wesele w stylu lat 20-tych, które rozpocznie się dziś o 18.00. Kto będzie wychodził za mąż? A to niech pozostanie niespodzianką.
Wiadomo natomiast, że zabawa będzie przednia.

Przed weselem zapraszamy na Jarmark Produktów Regionalnych, koncerty oraz pokazy kulinarne.

Start: godz. 13.00.

Szczegóły na stronie: pckul.pl/wesele/

dodane: 2023-08-19 11:34:55

Noc spadających gwiazd 2023

Pogoda na jutrzejszą noc zapowiada się idealnie pod nadchodzące wydarzenie. W niedzielę, 13 sierpnia, w godzinach 20.00 - 23.45  w Ośrodku Sportów Wodnych MORiS w Łące będzie można oglądać tak zwany "deszcz Perseidów", czyli spadających gwiazd.
Dodatkowo zaplanowano koncert, wykład, a także ciepłe napoje. Organizatorzy zachęcają do zabrania własnych leżaków, karimat, materacy i kocy, przypominając, że sierpniowe noce mogą być chłodne.

Ramowy program wydarzenia :
20:00 - rozpoczęcie
20:50 - sskjegg - koncert cz. 1
20:50 - Damian Jabłeka - opowieści po zmierzchu
21:15 - sskjegg - koncert cz. 2
21:15 - 21:45 - Damian Jabłeka o niebie nad naszymi głowami
21:45 - sskjegg - koncert cz. 3
22:15 - 22:45 - przerwa na relaks i pytania
22:45 - 23:20 - Damian Jabłeka o niebie nad naszymi głowami
23:20 - pytania do wykładowcy, własne obserwacje
23:50 - zakończenie imprezy

Plan godzinowy będzie elastycznie dopasowywany do sytuacji na niebie.

Serdecznie zapraszamy!

dodane: 2023-08-12 14:08:57

Regionalne zawody konne w najbliższą niedzielę

Po raz kolejny w pszczyńskim parku będziemy mogli obejrzeć niezwykle widowiskowe zawody konne Pless Cup.

Najlepsze w regionie konie oraz jeźdzcy będą startować w kilku konkurencjach.

Zawody odbędą się w parku 13 sierpnia. Początek o godz. 9.00.

Zapraszamy.

dodane: 2023-08-11 09:19:29