• pl

Aktualności

Lipcowy Jarmark Staroci

W najbliższą niedzielę 11 lipca 2021r. na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Rynek 19, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2021-07-07 09:17:57

Nowy numer kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej"

Kolejny numer kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej" już w sprzedaży.
Zapraszamy do naszego Biura Informacji Turystycznej w godzinach:
- poniedziałek - sobota od 8.30 do 15.30,
- niedziela od 9.00 do 17.00.
 

dodane: 2021-07-06 15:36:03

Nowe godziny otwarcia Muzeum Zamkowego w okresie wakacyjnym

Muzeum Zamkowe w Pszczynie w okresie wakacyjnym wydłuża godziny otwarcia:
✅wtorek - piątek: od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście o 16.00)
✅sobota - niedziela: od 10.00 do 18.00 (ostatni wejście o 17.00).
Stajnie Książęce otwarte w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00 (ostatnie wejście o 17.00).
Zapraszamy

dodane: 2021-07-01 11:36:46

Festiwal Poleku Slow Life po Naszymu

dodane: 2021-06-24 10:02:21

Zabytkowy kompleks Stajni znowu otwarty

Od najbliższej soboty 19 czerwca Stajnie Książęce zostają po długiej przerwie ponownie otwarte. Zabytkowy kompleks będzie można zwiedzać w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście o 16.00).
Dostępne wystawy:

  •     "Im gorsze — tym lepsze. 55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki  Muzeum Zamkowego w Pszczynie 1965 – 2020"
  •     „Na łów, na łów, towarzyszu mój!”
  •     XXXIII wystawa pokonkursowa „Moja przygoda w muzeum”


Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie: www.stajnieksiazece.pl/dla_zwiedzajacych/regulamin_zwiedzania

dodane: 2021-06-18 16:04:42

Koncert Made In Pszczyna

dodane: 2021-06-16 13:29:50

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 9 czerwca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 9 czerwca 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
Lucertole Sp. z o.o.
ul. Kopcowa 5/3
43-150 Bieruń

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Lucertole Sp. z o.o. – kwota (netto) – 500,00 zł


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2021-06-09 14:47:40

Wraca jarmark staroci

Dobra wiadomość dla kolekcjonerów, łowców staroci i miłośników antyków. Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa na pszczyński rynek wraca giełda staroci. Najbliższa odbędzie się w niedzielę, 13 czerwca.
W każdą drugą niedzielę miesiąca pszczyński rynek zamienia się w jarmark staroci. Czego tam nie ma? Są m.in. meble, obrazy, lustra, rzeźby, hafty, porcelana, książki, płyty winylowe, biżuteria, sztućce, lampy i drobiazgi z duszą. Prawdziwe eldorado dla łowców staroci. A tych jest coraz więcej. Jarmark ma swoje stałe miejsce nie tylko pośród pszczyńskich imprez, ale także w kalendarzu giełd staroci na Śląsku i Małopolsce. Ma też swoich stałych klientów, do których dołączają nowi. Zawsze jest dobry czas ku temu, aby uzupełnić swoje kolekcje albo rozpocząć przygodę z antykami.
W związku z pandemią jarmark odbędzie się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Każdy z wystawców ma obowiązek posiadać na stoisku płyn do dezynfekcji rąk i jednorazowe rękawiczki.
Konieczne jest również zachowanie odstępów między stoiskami handlowymi i dystansu społecznego.
Najbliższy jarmark odbędzie się w niedzielę, 13 czerwca w godz. 9.00 - 18.00. Więcej informacji: Biuro Informacji Turystycznej, Rynek 19, tel. 32 212 99 99, www.pszczyna.info.pl, e-mail: bit@pszczyna.info.pl.

dodane: 2021-06-09 12:18:30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym dwuetapowym
na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy
Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim


1)    Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym-dwuetapowym na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) wraz z ogródkami restauracyjnymi znajdującymi się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 671/63 obręb Pszczyna. Teren ogródków kawiarnianych ograniczony jest od strony południowej i zachodniej, tj. od strony Pokazowej Zagrody Żubrów – płotem deskowanym oraz od strony północnej, tj. głównej alei parkowej – krawężnikiem kończącym drewniany niezadaszony taras. Ww. obiekt zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej zarówno w lokalu jak i w sezonowych ogródkach (przestrzeń do zagospodarowania) z dopuszczeniem do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Nieruchomość przeznaczona do najmu stanowi część Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Wynajmujący zastrzega prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wynajmujący nie dopuszcza do sprzedaży na terenie dzierżawionym balonów, wiatraczków oraz szeroko rozumianego asortymentu targowiskowego i pamiątek, stosowania maszyn vendingowych.
2)    Oferenci zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
•    koncepcji zagospodarowania przedmiotu najmu, w tym proponowaną aranżację wnętrza lokalu, terenu ogródków kawiarnianych wraz z sezonową zielenią dopasowaną do profilu substancji Zabytkowego Parku w Pszczynie;
koncepcja zagospodarowania terenu winna być spójna z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie rynku pszczyńskiego
(tj. zadaszenie przestrzeni ogródków sezonowych jedynie kwadratowymi parasolami w jednakowej kolorystyce écru. Informacja reklamowa dotycząca np. browaru czy dzierżawcy dopuszczalna jedynie na lambrekinie parasola);
•    wzoru mebli kawiarnianych - wyłącza się zestawy składanych tzw. „mebli piwnych”;
•    przedstawienie profilu programowego lokalu zawierającego wskazanie, jakiego rodzaju działalność stałą ma zamiar się prowadzić, przedstawienie oferowanego menu oraz jakiego rodzaju wydarzenia mają być realizowane
(z wyłączeniem imprez motorowych i samochodowych, dyskotek i innych nocnych imprez tanecznych - niedopuszczanych przez wynajmującego) w połączeniu z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w Pszczynie poprzez Gminę Pszczyna oraz instytucje kulturalne i artystyczne;
•    w ofercie programowej należy wskazać cele i adresatów działalności aktywizującej;
•    program powinien zostać przedstawiony w formie opisu profilu działania oraz załączonego kalendarza wydarzeń na rok 2021;
•    oferent powinien także przedstawić plan działań marketingowych na dwa pierwsze lata działalności.
3)    Dzierżawca przeprowadzi wizję lokalną dla zainteresowanych oferentów
w celu przedstawienia stanu lokalu oraz infrastruktury po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizji z każdym zainteresowanym podmiotem indywidualnie. Zgłoszenie chęci odbycia wizji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pszczyna.info.pl do dnia 18 czerwca 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię oraz nazwisko przedstawiciela oraz numer kontaktowy.
4)    Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalno-oświatowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów).
5)    Umowa najmu podpisana zostanie na okres pięciu lat.
6)    Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy obiektu za 1 miesiąc wynosi 2.500,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
7)    Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a)    dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
b)    złożą oświadczenie uczestnika przetargu na dzierżawę obiektu;
c)    wpłacą wadium w wysokości 2.500,00 zł do dnia 22 czerwca 2021r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub gotówką w kasie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna.
8)    Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny,  nieograniczony, dwuetapowy na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna w terminie do 22  czerwca 2021r., do godz. 12:00.
9)    Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a)    etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie atrakcyjność koncepcji aranżacji lokalu wraz z zagospodarowaniem ogródków kawiarnianych, proponowane menu oraz ogólna atrakcyjność profilu oferowanej działalności. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b)    etap II:  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku,  o godz. 10:00 na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów.
10)    Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
11)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna,  tel. 32 210 35 65 oraz Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna, tel. 32 447 05 03.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65, e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                            
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2021-06-08 15:20:12 czytaj więcej

Spotkanie z Maricnem Kydryńskim na Bankowa Street Live

dodane: 2021-06-05 12:32:49