• pl

Informacja zamawiającego dot. opublikowanego przetargu

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO


Stosownie do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie opublikowanego na stronie www.bip.pszczyna.pl w dniu 8 marca 2021r., dokonujemy zmiany pkt. 1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu w następującym zakresie:


Przed zmianą:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.


Po zmianie pkt.1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu przyjmują brzmienie:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Do 31.08.2021r. dopuszcza się sprzedaż balonów na 1 stojaku do 10 szt.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji

dodane: 2021-03-16 14:12:00

Powrót: