• pl

OFERTA PRACY

POSZUKIWANY PRACOWNIK OBSŁUGI ŁODZI WIOSŁOWYCH

Miejsce pracy:
Park, przystań na wyspie z Herbaciarnią.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
1)Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego,
- ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) Wymagania dodatkowe - pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku:
- predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i obowiązkowość przy realizacji zadań,
- obsługa kasy fiskalnej,
3) Wymagane dokumenty:
- CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
4) Pozostałe informacje:
- dokumenty przedstawione w naborze nie będą zwracane,
- postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem,
- osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@pszczyna.info.pl.

dodane: 2023-05-03 12:13:05

Powrót: