• pl

Muzea

Pokazowa Zagroda Żubrów

Pokazowa Zagroda Żubrów
Pszczyna, ul. Żorska 5
32 447 05 03

www.zubry.pszczyna.pl

   Zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki można spotkać... żubra. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazowej Zagrody Żubrów, która powstała na terenie zabytkowego parku, w części zwanej "Zwierzyniec". Na blisko 10 hektarach wybudowano dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą. W zagrodzie, obok żubrów, można jeszcze zobaczyć muflony, jelenie, daniele i sarny. A zwiedzając ekspozycje w budynku edukacyjnym zapoznać się z fauną i florą ziemi pszczyńskiej. Niezapomnianych wrażeń dostarczy także przygotowany w konwencji trójwymiarowej film o żubrach. Warto też zajrzeć do Biura Informacji Turystycznej, które oferuje szeroką gamę wydawnictw i pamiątek związanych z ziemią pszczyńską, a także restauracji. Zapraszamy do odwiedzenia Pokazowej Zagrody Żubrów. Bezpośredni kontakt z królem puszczy z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

   Zapraszamy również o odwiedzenia i polubienia zagrody na Facebooku!

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej
Pszczyna, ul. Parkowa 20 a
604 508 718, 32 210 57 77

www.skansen.pszczyna.pl

Skansen jest położony we wschodniej części zabytkowego parku pszczyńskiego. Na blisko dwóch hektarach zgromadzono kilkanaście obiektów architektury drewnianej ziemi pszczyńskiej. Najstarszym zabytkiem jest spichlerz dworski z Czechowic (1784r.). Prawdziwą atrakcją jest również stodoła ośmioboczna z Kryr (XVIII w.), chałupa z Grzawy (1831 r.), kuźnia z Goczałkowic (XIX w.) i młyn wodny z Bojszów, w którym dzisiaj mieszczą się sale wystawowe. Skansen posiada wysoką wartość kulturalną, historyczną i etnograficzną. Zaliczany jest do unikalnych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. O znaczeniu historycznym i turystycznym Zagrody Wsi Pszczyńskiej świadczy fakt wpisania jej do Szlaku Architektury Drewnianej opracowanego przez Urząd Marszałkowski, który to szlak łączy najcenniejsze i najciekawsze przykłady drewnianej architektury sakralnej i świeckiej Górnego Śląska. Wyjątkowość skansenu drzemie w zabytkowych chatach, z których większość to budynki z oryginalnych materiałów. W ich wnętrzach zebrano wiele autentycznych sprzętów, są wśród nich m.in. rolnicze i rzemieślnicze narzędzia codziennego użytku, „drabinioki”, sanie towarowe, eleganckie bryczki, meble oraz ciekawe eksponaty sztuki ludowej. W skansenie prowadzone są również warsztaty edukacyjne, a na imprezach folklorystycznych, m.in. na „małym” i „dużym” Brzymie, spotykają się zespoły regionalne. Charakter miejsca oddają także inscenizacje obrzędów wielkanocnych i wieczerzy wigilijnej.

Zapraszamy również o odwiedzenia i polubienia Skansenu na Facebooku!

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1
32 210 30 37

www.zamek-pszczyna.pl

Zamek jest jednym z najcenniejszych muzeów - rezydencji w kraju. Budynek pochodzący z XIV w. był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnia przebudowa - w stylu neobarokowym - została przeprowadzona w latach 1870 - 1876 wg projektu wybitnego francuskiego architekta Aleksandra Hipolita Destailleura. Obecnie mieści się tu Muzeum Zamkowe, które prezentuje oryginalne historyczne wnętrza z przełomu XIX i XX w. Placówka ta za przeprowadzone prace konserwatorskie i restauracyjne otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie Europa Nostra 1995. Na jej przyznanie niebagatelny wpływ miał również fakt, iż w zbiorach Muzeum zachowało się 80% historycznego wyposażenia zamku. Natomiast w 1998 roku Muzeum Zamkowe w Pszczynie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, jako pierwsze z byłego województwa katowickiego. Zabytkowy Park Pszczyński obejmuje Park Zamkowy, Park Zwierzyniec czyli Dziką Promenadę oraz Park Dworcowy i zajmuje 156 ha.

Muzeum Prasy Śląskiej

Muzeum Prasy Śląskiej
Pszczyna, ul. Piastowska 26
32 210 16 27

www.muzeumprasy.pl

Muzeum Prasy Śląskiej mieści się u wylotu ul. Piastowskiej, w niskim krytym gontem domu z przełomu XVIII i XIX w. Od XIX w. Pszczyna stała się jednym z ważniejszych ośrodków drukarstwa na Górnym Śląsku. Już w 1805 r. pracował tutaj przybyły z Nysy Karol Beniamin Feistel, od 1843 r. także Chrystian Schemmel, który wydawał między innymi "Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom". Ekspozycja muzealna ukazuje dzieje prasy śląskiej od jej początków aż do roku 1939. Jako jedyne w kraju muzeum czasopiśmiennictwa gromadzi zabytkowe maszyny i urządzenia drukarskie. Wewnątrz mieści się również Izba Telemanna - sala muzyki i poezji, gdzie oprócz XVIII-wiecznego pozytywu prezentowane są zbiory dawnych instrumentów.

Muzeum znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

Muzeum regionalne "Kamojówka"

Muzeum regionalne "Kamojówka"
Suszec, Kolonia Podlesie 5
32 212 42 48

Muzeum powstało w roku 2007, na bazie gromadzonych od lat 70-tych XX wieku Zbiorów Etnograficznych Rodziny Fryderyka Szendery. Właścicielem muzeum jest Fundacja Kamojowa powołana między innymi w celu promocji ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu i edukacji regionalnej.

W zasobach muzeum znajdują się - jak do tej pory - dwa budynki wzniesione w warunkach współczesnych, ale będące rekonstrukcją historycznych XIX-wiecznych budowli. Zarówno kuźnia jak i ośmiokątna stodoła są odtworzone według XIX-wiecznych planów i przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów. Trzeci budynek całkowicie współczesny gromadzi, prezentuje i ożywia stare warsztaty rzemieślnicze oraz dziedziny życia gospodarstwa wiejskiego.

Muzeum prócz ekspozycji i stałych wystaw pragnie podczas szeregu warsztatów pokazywać i uczyć jak wyglądała, ponad 100 lat temu, praca kowala, tkacza, garncarza, prząśniczki. W pokazach uczestniczą goście, własnoręcznie wyrabiając chodniki, podkowy, ceramikę.

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska
Pszczyna, ul. Katowicka 1
795 574 740

www.facebook.com/promemoria1939

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska znajduje się w neobarokowym budynku znanym jako Domek Ogrodnika. Domek o malowniczej formie ze stromymi dachami oraz szpiczastą wieżyczką dawniej był zamieszkiwany przez nadwornego ogrodnika. Dziś ma tu swoje pomieszczenia Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939 "Pro Memoria". W dniu 9 listopada 2014 roku otwarto tutaj Muzeum Militarnych Dziejów Śląska.

W Muzeum znajdują się ekspozycje stałe oraz plenerowe:

  • Dzieje militarne ziemi pszczyńskiej od neolitu do średniowiecza,
  • Okres nowożytny,
  • Burzliwy wiek dziewiętnasty,
  • Wiek dwóch wojen światowych
  • Rozwój broni na przestrzeni wieków.

 

Stajnie Książęce w Pszczynie

Stajnie Książęce w Pszczynie
Pszczyna, ul. Basztowa 6-8
32 211 90 56

www.stajnieksiazece.pl

Stajnie Książęce wzniesiono w stylu historyzującym, nawiązującym głównie do architektury romańskiej i gotyckiej. Zbudowano je z cegły, na rzucie prostokąta. Portale i okna wieńczą półowalne łuki (są też okna okrągłe), a pod dachem biegnie fryz arkadowy. Obecnie istniejący kompleks stajni książęcych został wzniesiony w 2 poł. XIX w. Wozownię wybudowano w 1864 r., stajnie wraz z siodlarnią w latach 1866-1867, natomiast do budowy ujeżdżalni przystąpiono w 1869 roku. Murowane garaże, dla dziewięciu książęcych samochodów, wzniesiono pomiędzy 1904 a 1910roku. Na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a władzami miasta Pszczyny postanowiono obiekt wyremontować z myślą o przekazaniu go Muzeum Zamkowemu, co oficjalnie nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 roku.
Obecnie w Stajniach Książęcych znajdują się wystawy udostępnione do zwiedzania.

Przejdź do: