• pl

Nowe eksponaty w Pokazowej Zagrodzie Żubrów

Końcem listopada, jedna z sal dydaktycznych w budynku edukacyjno-ekspozycyjnym Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim przeszła metamorfozę. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zakupiony został dermoplast oraz szkielet byka żubra europejskiego (Bison bonasus).

Oba eksponaty wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoleń oraz warsztatów, które oferuje zainteresowanym pszczyńska Pokazowa Zagroda Żubrów. Kościec wyeksponowany został na podwyższonej platformie, na środku sali, dzięki czemu można zaobserwować najdrobniejsze szczegóły osteologicznej anatomii największego europejskiego ssaka lądowego.

Pomoc dydaktyczna, prezentująca wewnętrzny szkielet przedstawiciela kręgowców, zdecydowanie pomoże nam w prowadzeniu zajęć edukacyjnych pod kątem szeroko rozumianej roli żubra w środowisku naturalnym jak i propagowaniu wiedzy na jego temat. Jako ciekawostki, obok kośćca oraz dermoplastu, prezentowane są kopie grafik przedstawiających szkielet żubra i tura ujętych w dziele „De uro nostrate eiusque  sceleto commentatio” autorstwa Ludwika Henryka Bojanusa z roku 1825, będącej częścią większego opracowania „Nova Acta Physico-Medica Academiae Cesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum”. Jest to istotne opracowanie dla żubrologów i przyrodników, ponieważ to w nim, poprzez dokładną analizę porównawczą, Bojanus udowodnił, że żubr i tur są dwoma odrębnymi gatunkami.

Zapraszamy do Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Zagroda czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00.

Fot. Michał Makowski

dodane: 2023-12-01 12:35:14

Powrót: