• pl

Pszczyńskie Centrum Kultury

PCKUL powołane zostało w 1999 roku jako gminna instytucja kultury, aby zaspakajać potrzeby kulturalne wszystkich grup wiekowych. Do stałych form naszej działalności należy organizacja koncertów, wystaw, spotkań autorskich, imprez plenerowych, przedstawień, a także imprez dla dzieci i młodzieży.

PCKUL sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami folklorystycznymi działającymi na terenie gminy Pszczyna. Centrum stale współpracuje ze szkołami, parafiami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, sołectwami, radami osiedlowymi, przy organizacji różnego typu imprez na terenie gminy Pszczyna. Ze względu na bliską lokalizację, PCKUL współpracuje z Ogniskiem Muzycznym.

Ważną forma działalności PCKUL jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 2002 roku szkoli na zasadach non profit (całkowity koszt szkoleń pokrywa gmina) osoby bezrobotne z terenu powiatu pszczyńskiego.

 

Pszczyńskie Centrum Kultury

Pszczyna, ul. Piastowska 1

tel. 32 210 45 51

Przejdź do: