• pl

Regulamin udziału w jarmarku ogrodniczym

REGULAMIN UDZIAŁU W JARMARKU OGRODNICZYM PODCZAS DAISY DAYS:

1. Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa Daisy Days 2024”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.05.2024r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Wybór zgłoszeń: przewidziany w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga kategoria to rękodzieło. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5. Stoisko o wskazanym przez organizatora metrażu jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
6. Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe – jednoroczne przeznaczone na balkony i tarasy.
7. Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 24 - 26 maja 2024r. w godz. 9:00 – 20:00 wnoszona jest jednorazowo i wynosi:
•    650 zł netto –  799,50 zł brutto za stoisko o wymiarach 4m (front) x 3m     
•    wynajęcie powierzchni do 200 m2 w parku pszczyńskim - 2700 zł netto – 3321 zł brutto
8. Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania  któregokolwiek ze zgłoszeń.
11. Opłat za stoiska należy dokonać przelewem na konto:
- Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub
- w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19;
w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie później niż do 20 maja 2024 r.
12. Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku.
13. Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej: ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna; tel. 32 212 99 99.


Organizatorami Daisy Days są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.

Partnerem technologicznym jest firma Groda.

Przejdź do: