• pl

Jak dojechać do Pszczyny

Samochodem:

Pszczyna położona jest na przecięciu tras Katowice - Bielsko-Biała - Cieszyn oraz Oświęcim - Rybnik.

PKP Sprawdź połączenia

informacja PKP: (32) 210 33 11
Przez Pszczynę przebiega linia kolejowa Katowice – Bielsko-Biała, Katowice - Wisła, Katowice – Żywiec

Dworce PKP:

- Pszczyna (stacja) - Plac Dworcowy, tel. centrala (32) 210 30 18;
- Piasek (przystanek osobowy)
- Czarków (przystanek osobowy)

PKS
  Sprawdź połączenia

Pszczyna, ul. Wodzisławska 2
tel. centrala (32) 32 210 40 58

TAXI:
 
- tel. 032/210 45 19

Przejdź do: