• pl

Pszczyńskie Centrum Kultury

PCKUL powołane zostało w 1999 roku jako gminna instytucja kultury, aby zaspakajać potrzeby kulturalne wszystkich grup wiekowych. Do stałych form naszej działalności należy organizacja koncertów, wystaw, spotkań autorskich, imprez plenerowych, przedstawień, a także imprez dla dzieci i młodzieży.

PCKUL sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami folklorystycznymi działającymi na terenie gminy Pszczyna. Centrum stale współpracuje ze szkołami, parafiami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, sołectwami, radami osiedlowymi, przy organizacji różnego typu imprez na terenie gminy Pszczyna. Ze względu na bliską lokalizację, PCKUL współpracuje z Ogniskiem Muzycznym.

Ważną forma działalności PCKUL jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 2002 roku szkoli na zasadach non profit (całkowity koszt szkoleń pokrywa gmina) osoby bezrobotne z terenu powiatu pszczyńskiego.

W 2024 roku Pszczyńskie Centrum Kultury mieszczące się dotychczas w zabytkowej kamienicy przy Rynku, zmieniło swoją lokalizację. W tym właśnie roku oddany do użytku został nowoczesny obiekt na ul. W. Jagiełły. Znajduje się tutaj sala widowiskowa mieszcząca 500 widzów, wyposażona w nagłośnienie najwyższej jakości, kino dla 150 osób, sale warsztatowe, a także sala multimedialna, w której można zagrać na konsolach lub w tradycyjne planszówki.

Dodatkowo zielona przestrzeń wokół nowego PCKulu jest zaaranżowana na mini park.

 

Pszczyńskie Centrum Kultury

Pszczyna, ul. W. Jagiełły 1

tel. 32 210 45 51,
600 045 181

 

Fot. Urząd Miejski w Pszczynie

Przejdź do: