• pl

Aktualności

Pokazowa Zagroda Żubrów ponownie otwarta

Od poniedziałku, 20 kwietnia zrezygnowano z części obostrzeń, które wprowadzono w związku z epidemią COVID-19. Można m.in. wejść do lasów i parków w celach turystycznych i rekreacyjnych, a zakupy w sklepie w jednym czasie może zrobić więcej osób.
Po częściowym zniesieniu ograniczeń od środy, 22 kwietnia Pokazowa Zagroda Żubrów w parku pszczyńskim znowu będzie dostępna dla turystów, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Jednorazowo do zagrody może wejść 70 osób. Ze względów bezpieczeństwa zamknięta pozostanie część wystawowa i edukacyjna w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz sklep z pamiątkami.
Odwiedzających zagrodę w dalszym ciągu obowiązywać będzie przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa, a także zachowywania bezpiecznej odległości między poszczególnymi osobami. Przed wejściem do zagrody znajdzie się pojemnik z płynem dezynfekującym ręce.
Zagroda będzie czynna od godz. 10.00 do 18.00.

dodane: 2020-04-21 15:42:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
3) Rozpoczęcie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 30 kwietnia 2020 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 9.45.
7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19,
43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

 

dodane: 2020-04-20 12:27:37 czytaj więcej

Informacja turystyczna wznowiła działalność

Po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 otwarto w poniedziałek Biuro Informacji Turystycznej (Rynek 19). Na razie działa ono w ograniczonym zakresie. Możliwy jest kontakt telefoniczny oraz mailowy (tel. 32 212 99 99, bit@pszczyna.info.pl). Po wcześniejszym umówieniu się, można również kupić książki, foldery czy przewodniki.

dodane: 2020-04-20 10:35:03

Akcja "Nie odwołuj podróży, zmień termin. Wspierajmy turystykę!"

Polska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w akcji "Nie odwołuj podróży, zmień termin. Wspierajmy turystykę!". Akcja ma na celu pomóc obiektom i przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi związane z branżą turystyczną, takim jak hotelarze, gospodarze agroturystyk, przewoźnicy, przewodnicy. Pomysłodawcy akcji oraz Polska Organizacja Turystyczna przekonują, aby nie odwoływać wcześniejszych rezerwacji w hotelach, restauracjach, czy innych obiektach, a poprosić o zmianę terminu. W ten sposób rezerwujący będą mieć pewność, że nie stracą swoich pieniędzy, a przedsiębiorcom pomoże to poradzić sobie w tym trudnym czasie, który na branży turystycznej odbije się najmocniej.

Szczegóły akcji na stronie: www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/nie-odwoluj-podrozy-zmien-termin-wspierajmy-turystyke

dodane: 2020-03-26 13:48:19

Nie będzie kwietniowego Jarmarku Staroci

Zakaz organizowania imprez oraz gromadzenia się dotyczy również comiesięcznego Jarmarku Staroci. Kwietniowa impreza zostaje odwołana. W późniejszym terminie pojawi się informacja dotycząca organizacji majowego jarmarku.

dodane: 2020-03-26 13:20:46

Tegoroczna impreza Daisy Days odwołana

W związku z sytuacją występowania koronawirusa tegoroczne Daisy Days zostają odwołane. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zachęca wszystkich zainteresowanych wystawców do kontaktu przy okazji kolejnej edycji imprezy w 2021r.

dodane: 2020-03-26 13:15:10

Biuro Informacji Turystycznej również zamknięte

Od 13 marca do odwołania zamknięte będzie również Biuro Informacji Turystycznej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie pojawi się informacja na temat wznowienia działalności biura.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej: sekretariat@pszczyna.info.pl.

dodane: 2020-03-13 14:08:22

Zagroda Żubrów i miejskie muzea zamknięte

W związku z przypadkami zarażenia koronawirusem na terenie Polski,

od 11 marca do odwołania zostanie zamknięta

Pokazowa Zagroda Żubrów, a także Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

Po konsultacjach zamknięte zostaną również Muzeum Militarnych Dziejów Śląska,

a także Muzeum Prasy Śląskiej.

W tym czasie odwołane zostaną również imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejsko-Powiatową Bibliotekę, a także Pszczyńskie Centrum Kultury.

dodane: 2020-03-11 09:15:14

Muzeum Zamkowe nieczynne do 14 kwietnia

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Muzeum Zamkowe w Pszczynie zdecydowało o odwołaniu wszystkich wydarzeń oraz zamknięciu wystaw od dnia 10 marca do 14 kwietnia 2020.

dodane: 2020-03-10 16:57:18

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 10 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 10 marca 2020 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 500,00 zł


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2020-03-10 16:49:10