• pl

Aktualności

Teczki do Kapsuły Czasu w sprzedaży do 8 czerwca!

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zaprasza mieszkańców do tworzenia Pszczyńskiej Kapsuły Czasu. Jesienią zdeponowane od mieszkańców dokumenty zostaną zakopane na sto lat. Dokładnie w 2118 roku będzie można zajrzeć do specjalnie wykonanej nierdzewnej skrzyni i zapoznać się ze skrywanymi w środku tajemnicami.

Każdy mieszkaniec gminy może za 10 zł zakupić bezkwasową teczkę z instrukcją, jak przygotować swoją historię. Do środka nie będzie można wsadzać elementów, które ulegają korozji. W ten sposób zawartość kapsuły nie ulegnie zniszczeniu.

Każdy, kto weźmie udział w projekcie otrzyma certyfikat, na podstawie, którego potomkowie będą mogli odebrać umieszczone dokumenty.

Teczki można zakupić w Biurze Informacji Turystycznej w Bramie. Wydłużono termin sprzedaży do 8 czerwca.

Zapraszamy
 

dodane: 2018-05-28 13:16:17

Spotkania pod Brzymem

26 i 27 maja w pszczyńskim Skansenie odbędzie się kolejna edycja przeglądu zespołów ludowych "Spotkania pod Brzymem".

W czasie trwania imprezy będzie można również zakupić wyroby wykonane przez rękodzielników.

Szczegółowy plan Spotkań pod Brzymem znaleźć można na stronie skansenu: www.skansen.pszczyna.pl/aktualnosci/82,maly-i-duzy-brzym

Serdecznie zapraszamy!

dodane: 2018-05-25 15:30:20

Rowery miejskie znowu w Pszczynie

Od 25 maja można znów korzystać z systemu Pszczyńskich Rowerów Miejskich. W tym roku zostało uruchomionych łącznie 8 stacji w miejscowościach: Pszczynie, Łące oraz w Goczałkowicach - Zdroju.

Podobnie jak w ubieglym roku, aby rozpocząć korzystanie z usługi należy zarejestrować się w systemie i opłacić wskazaną kwotę.  Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, lokalizacji, dostępności rowerów oraz opłat na stronie www.pszczynskirower.pl .

dodane: 2018-05-25 15:01:20

Daisy Days 2018

dodane: 2018-05-13 16:03:07

Kolejny Jarmark Staroci w Pszczynie

W niedzielę (13 maja 2018r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2018-05-10 08:25:11

Weekend majowy w Pszczynie

Godziny otwarcia obiektów:

Biuro Informacji Turystycznej:

30.04.2018 – 8:00-16:00
01.05 - 03.05.2018 – 10:00-18:00

Pokazowa Zagroda Żubrów:

30.04 – 03.05.2018 – 9:00-19:00.

Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej":

30.04.2018 – 10:00-18:00
01.05 – 03.05.2018 – 9:00-19:00

Muzeum Zamkowe i Stajnie Książęce:

30.04.2018 – 11:00-15:00 (ostatnie wejście o 14:00, dzień bezpłatny)
01.05 – 06.05.2018 – 10:00-17:00 (kasa czynna do 16:00)

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska:

30.04 – 03.05.2018 – 11:00-16:00

Muzeum Prasy Śląskiej:

30.04.2018 – nieczynne
01.05.2018 – 14:00-18:00
02.05.2018 – 10:00-14:00

03.05.2018 – 14:00-18:00

Zapraszamy!

dodane: 2018-04-29 15:20:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego

 

1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2) Umowa zawarta zostanie na czas od 11 maja do 31 października 2018 r.

3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 400,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną                     i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 8 maja 2018 r., gotówką w siedzibie Spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

 

5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego”, w siedzibie Agencji Rozwoju                           i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 8 maja 2018 r., do godz. 9:45

6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.

7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1,    43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

                                                                                                   Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

Regulamin przetargu:

dodane: 2018-04-27 13:31:01 czytaj więcej

Stawianie Moja w Skansenie 28.04.2018

dodane: 2018-04-20 14:34:34

Dzien Wolnej Sztuki w Muzeum Zamkowym - 21.04.2018

Tegoroczna edycja Dnia Wolnej Sztuki w Muzeum Zamkowym koncentrować się będzie wokół ciekawego fragmentu historii pszczyńskiego zamku, kiedy to Ziemią Pszczyńską w latach 1765—1847 władała saksońska rodzina książąt Anhalt-Köthen-Pless.

Eksponaty, o których będzie można porozmawiać:
1. Pokrywa szabletasa Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless
2. Gobelin brukselski I poł. XVII wieku
3. Szafa księżnej Luizy Ferdynandy Anhalt-Köthen-Pless
4. Portret Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless
5. Pamiętnik Luizy Ferdynandy Anhalt-Köthen-Pless oraz pamiętniki Ludwika Anhalt-Köthen-Pless

Zapraszamy już w sobotę, 21-go kwietnia 2018 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stonach:
www.zamek-pszczyna.pl/aktualnosci/index/Dzien-Wolnej-Sztuki/idn:476
www.dzienwolnejsztuki.pl/

Bilet wstępu na wydarzenie: 1 zł

dodane: 2018-04-18 15:32:42

Wystawa „Orzeł czarny. Orzeł biały. Ziemia Pszczyńska 1914-1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości"

Już od 27 kwietnia zapraszamy do Stajni Książęcych w Pszczynie na wyjątkową wystawę „Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 1914-1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.”

Zachęcamy, aby zobaczyć archiwalne dokumenty, zdjęcia i filmy, niektóre po raz pierwszy prezentowane. Można będzie dowiedzieć się, jakie ważne decyzje, dla dziejów świata i Polski, zapadały w pszczyńskim zamku w trakcie I wojny światowej. Jest to niepowtarzalna okazja, aby Poznać historię pszczyńskich powstańców – ich wspomnienia, pamiątki, stroje.

Więcej o tym interesującym wydarzeniu opowiada film promocyjny: www.youtube.com/watch

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

– Oprowadzanie kuratorskie
– Oprowadzanie w języku migowym
– Wykłady otwarte w ramach Studium muzealnego
– Pokaz filmów – Tajemnica telegramu Zimmermanna, Wojna cesarzy zrealizowanych w ramach cyklu Sensacje XX wieku
– Spacer edukacyjny: Stajnie Książęce w Pszczynie oraz Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie
– Zajęcia edukacyjne dla dzieci

dodane: 2018-04-17 10:18:31