• pl

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 15 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego  - wypożyczalnia rowerów organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 15 kwietnia 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego - wypożyczalnia rowerów, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

 

Oferent:

Wypożyczalnia Pojazdów Rowerowych „DUET”

Teresa Niemeczek

Ul. Baranowicka 43

43-430 Ochaby Wielkie

Kwota (netto): 2.500,00 zł

 

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

Wypożyczalnia Pojazdów Rowerowych „DUET” – kwota (netto) – 2.500,00 zł

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

 

dodane: 2019-04-18 13:49:30

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 15 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego  - rekreacyjne urządzenie pneumatyczne (tzw. dmuchaniec) organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 15 kwietnia 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego - rekreacyjne urządzenie pneumatyczne (tzw. dmuchaniec), zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

 

Oferent:

Janusz Wrona

Ul. Srebrna 5

43-200 Pszczyna

Kwota (netto): 2.500,00 zł

 

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

Janusz Wrona – kwota (netto) – 2.500,00 zł

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

 

dodane: 2019-04-18 13:47:54

Święta Wielkanocne w Pszczynie - godziny otwarcia obiektów

Biuro Informacji Turystycznej:

20.04.2019 (Wielka Sobota) - 9:00–14:00,
21.04.2019 (Wielkanoc) - nieczynne,
22.04.2019 (Poniedziałek Wielkanocny) - 9:00–17:00.

Zagroda Żubrów i Skansen:

20.04.2019 (Wielka Sobota) - 9:00–14:00,
21.04.2019 (Wielkanoc) - nieczynne,
22.04.2019 (Poniedziałek Wielkanocny) - 9:00-19:00

Muzeum Zamkowe oraz Stajnie Książęce:

20.04.2019 (Wielka Sobota) – 10:00–16:00 (kasa czynna do 15:00)
21.04.2019 (Wielkanoc) - nieczynne,
22.04.2019 (Poniedziałek Wielkanocny) - 10:00-17:00 (kasa czynna do 16:00, zwiedzanie płatne),
23.04.2019 (wtorek) - 10:00-15:00 (ostatnie wejście o 14:00, zwiedzanie bezpłatne)

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska i Muzeum Prasy Śląskiej w okresie Świąt Wielkanocnych będą nieczynne.

dodane: 2019-04-17 15:15:41

Święcenie pokarmów w skansenie

W Wielką Sobotę o 12.00 zapraszamy do pszczyńskiego skansenu na tradycyjną święconkę. Pokarmy poświęci Ksiądz z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Wstęp na teren obiektu w Wielką Sobotę w godz. 11.00-14.00 jest bezpłatny.

dodane: 2019-04-17 11:36:09

Oferta pracy

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zatrudni osobę do prac gospodarczych, opieki nad zwierzętami i zielenią. Praca w skansenie.
Zapraszamy do kontaktu.
Nr tel.: 668 147 055

dodane: 2019-04-13 13:37:53

Stan Moniuszko - smyczkowo i jazzowo

Zapraszamy na koncert organizowany we współpracy z Filharmonią Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, który odbędzie się 19 maja 2019 r. o godzinie 18.00 w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

PROGRAM:
Stanisław Moniuszko - II Kwartet smyczkowy F-dur
Aranżacje na orkiestrę smyczkową i improwizacje jazzowe na temat wybranych arii i pieśni St. Moniuszki

Bilet: 50 zł

Koncert dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Rezerwacja biletów odbędzie się od poniedziałku, 15 kwietnia 2019 r., od godz. 17.00, poprzez system rezerwacji: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl, tel. 32 210 30 37. Bilety do nabycia również w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Formy płatności: przelew internetowy lub zakup biletu na miejscu.

dodane: 2019-04-13 13:33:00

Jarmark staroci 14 kwietnia

W niedzielę (14 kwietnia 2019r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2019-04-10 15:21:36

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie

1) Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

2) Umowa najmu podpisana zostanie na okres od 1 maja do 31 października 2019 r.

3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu najmu 1 stoiska za 1 miesiąc wynosi 250,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 25 każdego miesiąca, za miesiąc następny.

4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 24 kwietnia 2019r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

 

5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie”, w Biurze Informacji Turystycznej ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w terminie do 24 kwietnia 2019r., do godz. 10:00.

6) Otwarcie ofert , weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i dopuszczenie ofert do przetargu odbędzie się 24 kwietnia 2019r., o godz. 10:15  w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna.

7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r., o godz. 10:30 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.

8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.

9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru ofert dopuszczonych do przetargu.

10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

                                                                                                              Ziemi Pszczyńskiej Sp.z o.o.

 

dodane: 2019-04-08 12:52:52 czytaj więcej

Nowe zajęcia dla osób 50+ w Suszcu

Spotkania z kulturą i sztuką, bezpłatne koncerty i wycieczki, a także pokazy filmowe – takie atrakcje czekają na osoby, które skończyły 50 lat, są na emeryturze bądź rencie i mieszkają na terenie gminy Suszec.
Oferta przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu rusza już w drugim tygodniu kwietnia, a kończy się w grudniu. - Program jest bardzo bogaty, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, koordynatorka projektu – niemalże w każdym tygodniu coś się dzieje. Co ważne, cała oferta jest całkowicie bezpłatna, a na większe wydarzenia, jak kino czy koncerty zapewniamy transport we wszystkich sołectwach gminy.
W dniach 8-11 kwietnia odbędą się spotkania organizacyjne, a 11 kwietnia o godz. 18:00 również projekcja filmu „Paciorki jednego różańca” poprzedzona krótką prelekcją o prezentowanym dziele i jego reżyserze.
Szczegółowe informacje i harmonogram działań można znaleźć na stronie GOK: www.kulturasuszec.pl oraz uzyskać telefonicznie: 32 212 44 91 i mailowo: aga@kulturasuszec.pl.
Realizacja działań odbywa się w ramach projektu „Kurs na sztukę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

dodane: 2019-04-04 13:41:16

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 26 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 25 marca 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
DPS Trans
Ul. Księżycowa 9
43-200 Pszczyna

Kwota (netto): 250,00 zł

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
DPS Trans – kwota (netto) – 250,00 zł

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2019-04-03 09:38:17